Fotografie

Fotografie is eén van mijn hobby's.

In ... volgde ik een cursus Digitale Fotografie bij Danny Kerremans.

Foto's die ik nam naar aanleiding van deze cursus en andere foto's vind je terug op : MVC's FOTOSITE